ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B230

รหัสสินค้า:  05-B230

ขนาดบรรจุ
:
45 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
47.0 x 111.50 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: Foam liner