ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B213

รหัสสินค้า:  05-B213

ขนาดบรรจุ
:
150 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
60.24x31.20x171.30 mm
การปิด
:
Flip top cap
ส่วนประกอบอื่น: -