ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-236

รหัสสินค้า:  05-236

ขนาดบรรจุ
:
500 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
69.40x190.00 mm
การปิด
:
Pump
ส่วนประกอบอื่น: -