ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-229

รหัสสินค้า:  05-229

ขนาดบรรจุ
:
125 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
38.70x139.30 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -