ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-226

รหัสสินค้า:  05-226

ขนาดบรรจุ
:
15 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
22.00 x 73.10 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: Inner plug