ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-225

รหัสสินค้า:  05-225

ขนาดบรรจุ
:
300 g
วัตถุดิบ
:
PE,PP
ขนาดชิ้นงาน
:
75.00x45.10x180.50 mm
การปิด
:
Flip top cap
ส่วนประกอบอื่น: -