ผลิตภัณฑ์ > กระปุก > 04-118

รหัสสินค้า:  04-118

ขนาดบรรจุ
:
500 g
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
92.50 x 105.00 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: Jar disc