ผลิตภัณฑ์ > กระปุก > 04-112

รหัสสินค้า:  04-112

ขนาดบรรจุ
:
300 g
วัตถุดิบ
:
PVC
ขนาดชิ้นงาน
:
91.90 x 56.00 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: Jar disc