ผลิตภัณฑ์ > กระปุก > 04-111

รหัสสินค้า:  04-111

ขนาดบรรจุ
:
300 g
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
95.50x78.90 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -