ผลิตภัณฑ์ > กระปุก > 04-101

รหัสสินค้า:  04-101

ขนาดบรรจุ
:
65 g
วัตถุดิบ
:
PVC
ขนาดชิ้นงาน
:
53.50 x 38.00 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -