Timeline Stories > ไทยวิวัฒน์อุตสาหกรรมพลาสติก (1989) >

เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนภายใต้ได้แบรนด์ชื่อ PF