Timeline Stories > ไทยวิวัฒน์อุตสาหกรรมพลาสติก (1989) >

ก่อตั้ง บริษัท ไทยวิวัฒน์อุตสาหกรรมพลาสติก (1989) จำกัดและได้เริ่มผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง