Timeline Stories > ไทยวิวัฒน์อุตสาหกรรมพลาสติก (1989) >

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยวิวัฒน์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็ก เช่น ห่วงเสื้อชั้นในสุภาพสตรีและด้ามจับเฟอร์นิเจอร์