ผลิตภัณฑ์ > กระปุก > 71-174

รหัสสินค้า:  71-174

ขนาดบรรจุ
:
900 cc
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
98.20x157.50 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -