ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 09-B47

รหัสสินค้า:  09-B47

ขนาดบรรจุ
:
35 g
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
41.0 x 82.3 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -