ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B242

รหัสสินค้า:  05-B242

ขนาดบรรจุ
:
100 ml
วัตถุดิบ
:
PP
ขนาดชิ้นงาน
:
47.80x165.00 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -