ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-228

รหัสสินค้า:  05-228

ขนาดบรรจุ
:
50 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
31.80x115.20 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -